Friday, November 29, 2013

ၾကက္ဆင္ကင္းတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ေန႔

ၾကက္ဆင္ကင္းတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ေန႔
အရွင္ဥာဏိကာဘိ၀ံသ
(ကာလီဖုုိးနီးယားတကၠသုုိလ္) ဒီေန႔က အေမရိကန္ႏုုိင္ငံရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္မ်ား အခါေတာ္ေန႔ေပါ့။ ႏွစ္စဥ္ ႏုုိ၀င္ဘာလရဲ့ စတုုတၳပတ္ ၾကာသပေတးေန႔မွာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားအခါေတာ္ေန႔ကုုိ က်င္းပေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီေက်းဇူးေတာ္မ်ား အခါေတာ္ေန႔ဟာ အေစာပိုုင္းမွာ ဘာသာေရးပြဲေတာ္က စခဲ့တယ္လုုိ႔ အဆုုိရွိပါတယ္။ ကမၻာသစ္လုုိ႔ ေခၚၾကတဲ့ အေမရိကတုုိက္ကုုိ ဥေရာပကေန ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်လာသူေတြနဲ႔အတူပါလာတဲ့ ယဥ္ေက်း မႈလုုိ႔ ယူဆသူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီေက်းဇူးေတာ္မ်ားအခါေတာ္ေန႔နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တိတိက်က်ေျပာဖုုိ႔ ကေတာ့ ခက္ခဲပါတယ္။ (ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္က ကုုိယ့္ဆီမွာမရွိတဲ့ အေမရိကန္ႏုုိင္ငံရဲ့ ပြဲေတာ္တစ္ခုု အေၾကာင္းကုုိ စာတမ္းတစ္ခုုေရးရမယ္ဆုုိလုုိ႔ ဒီေန႔အေၾကာင္း ေလ့လာကာ စာတမ္းတစ္ေစာင္ေရးျဖစ္ခဲ့ တယ္)။

ခုုေနာက္ပုုိင္းမွာေတာ့ ဘာသာေရးပြဲေတာ္တစ္ခုုထက္ ရုုိးရာယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္တစ္ခုုအသြင္ကုုိ ပုုိ ေဆာင္လာပါတယ္။ အမ်ားစုုလက္ခံထားၾကတာကေတာ့ ၁၆၂၀ ခုုႏွစ္ စြန္းစက ေမဖလား၀ါးသေဘၤာနဲ႔ ပါလာတဲ့ခရီးသည္မ်ားရဲ့ ဘ၀အေတြ႔အႀကဳံၾကမ္းမ်ားဟာ ဒီအခါေတာ္ေန႔ျဖစ္ေပၚလာျခင္းရဲ့ အဦးအစလုုိ႔ ဆုုိေလရဲ့။ စက္တင္ဘာလမွာ အဂၤလန္ရဲ့ပလုုိင္းေမာင့္ကေန ေမဖလား၀ါးသေဘၤာငယ္နဲ႔ ကမၻာသစ္ဆီ ကုုိ လူတစ္ရာေက်ာ္ ထြက္ခြါခဲ့ၾကတယ္။ အဂၤလန္ရွိ အခြင့္ထူးခံ အုုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားတစ္စုုနဲ႔ သူတုုိ႔နဲ႔ ပနံသင့္တဲ့ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ့ စက္ကြင္းကေနလြတ္ကင္းဖုုိ႔ဆိုုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ေပါ့။ အဂၤလိကန္ဂိုုဏ္းရဲ့ စုုိးမုုိးမႈကုုိ မလုုိလားတဲ့ ပ်ဴရိတန္နဲ႔ ပရုုိိတက္စတင့္အမ်ားစုု ပါ၀င္တယ္လုုိ႔ဆုုိပါတယ္။

ကမၻာသစ္မွာ ကုုိယ္ယုုံၾကည္ရာကုုိးကြယ္ၾကမယ္၊ ကုုိယ့္လြတ္လပ္မႈကုုိ ကုုိယ္ပုုိင္တည္ေဆာက္မယ္ဆုုိ တဲ့ ဆႏၵက မတူညီတဲ့ သူတုုိ႔အားလုုံးရဲ့ရင္မွာ တူညီတဲ့ ကုုိယ္စီအေတြးမ်ားနဲ႔။ အတၱလန္တိတ္ရဲ့ သမုုဒၵ ရာၾကမ္းၾကမ္းမွာ ေျခာက္ဆယ့္ေျခာက္ရက္ၾကာမွ် လိႈင္းဒဏ္ေလဒဏ္ လူးလွိမ့္ခံရင္း သူတုုိ႔ေမွွ်ာ္လင့္တဲ့ ကမၻာသစ္ေျမကုုိ ေျခခ်ႏုုိင္ခဲ့ၾကတယ္။ သုုိ႔ေပမယ့္ သူတုုိ႔ေတြေျခခ်မိတဲ့ေျမဟာ သူတုုိ႔ေတြေမွ်ာ္လင့္ထား ခဲ့တဲ့ ဟာဆန္ျမစ္၀ေတာ့ မဟုုတ္ဘူးေပါ့။ သူတုုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အရပ္ရဲ့ ေျမာက္ဖက္ပုုိင္း ပုုိက်တဲ့ ကိတ္ကုုဒ္ဆုုိတဲ့အရပ္ဆီ။  

တစ္လတာမွ် မက္ဆာခ်ဴးဆက္ပင္လယ္ေကြ႔ကုုိ ျဖတ္ေက်ာ္ႀကီး ၁၉၆၁ ခုုႏွစ္မွာ ကမၻာသစ္ေျမမွာ ပလုုိင္းေမာင့္ဆုုိတဲ့ ၿမိဳ့သစ္တစ္ခုုကုုိ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီပလုုိင္းေမာင့္ၿမိဳံက အေမရိကန္သမုုိင္းရဲ့ အထင္ကရၿမိဳ့တစ္ၿမိဳ့ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ သမုုိင္းဆရာအခ်ိဳ႔ကေတာ့ ဒီၿမိဳ့ေလးကုုိ America’s Hometown အေမရိကရဲ့ အစတည္ရာ မိခင္အိမ္လုုိ႔ေတာင္ ညႊန္းဆုုိတတ္ၾကတယ္။ ခုုေနခါမွာ ဒီေဒသဟာ ကမၻာ ေက်ာ္ ဟားဗတ္နဲ႔ အင္မင္အုုိင္တီတုုိ႔လုုိ႔ တကၠသိုုလ္ႀကီးမ်ားတည္ရွိရာ မက္ဆာခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္ ေဘာ္စတြန္ၿမိဳ့ရဲ့ ေတာင္ဖက္ မုုိင္ေလးဆယ္ခန္႔မွာေပါ့။

ေဆာင္းၾကမ္းၾကမ္းတစ္ခုုကုုိျဖတ္ေက်ာ္ရင္း ေနရာသစ္နဲ႔အတူ ေတြ႔ႀကဳံရတဲ့ ငတ္မြတ္မႈဒဏ္နဲ႔ ေရာဂါ ဆုုိးမ်ားဒဏ္ေၾကာင့္ ဘ၀သစ္ရွာ ေမဖလား၀ါးေပၚပါလာတဲ့ လူတစ္ရာေက်ာ္ထဲက တစ္၀က္ခန္႔မွ်သာ ရွင္သန္ခဲ့တယ္တဲ့။ က်န္ေနသူေတြကုုိ ေဒသခံအင္ဒီယန္းမ်ားက စားဖြယ္မ်ားေပးပါသတဲ့။ ေဆာင္း အလြန္မွာေတာ့ ေဒသခံအင္ဒီယန္းမ်ားက နယ္ေျမသစ္မွာ အေျခခ်လာသူေတြကုုိ စုုိက္ပ်ိဳးနည္းမ်ား ျပသေပးလုုိ႔ ေကာက္ပဲသီးႏွံေတြျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္တာေၾကာင့္ ေကာက္ရိတ္သိမ္းပြဲနဲ႔အတူ အင္ဒီ ယန္းမိတ္ေဆြမ်ားကုုိ ဖိတ္မံဧည့္ခံေက်းဇူးတုုံ႔ျပန္ပြဲမ်ားျပဳလုုပ္ပါသတဲ့။  ဒီကစလုုိ႔ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားအခါ ေတာ္ေန႔ဆုုိၿပီး ျဖစ္ေပၚလာပါသတဲ့။ ပလုုိင္းေမာင့္ၿမိဳ့ေလးဟာ အေမရိကမွာ ပထမဦးဆုုံး ေက်းဇူးေတာ္ မ်ားအခါေတာ္ေန႔က်င္းပရာၿမိဳ့ရယ္လုုိ႔ လက္ခံထားၾကပါတယ္။

ကုုိယ့္ႏုုိင္ငံသမုုိင္းရဲ့ ပုုဂံရာဇ၀င္အေၾကာင္းေျပာရင္ ဒုုတ္ထမ္းဓားထမ္းေျပာရတယ္လုုိ႔ အဆုုိရွိခဲ့တယ္။ တိတိက်က်ေျပာဖုုိ႔ခက္လုုိ႔ ျငင္းခုုံမႈျပဳရတာေၾကာင့္ ဒီစကားေပၚလာတာျဖစ္မယ္လုုိ႔ ခန္႔မွန္းမိပါတယ္။ ပုုဂံရာဇ၀င္က ဟုုိးဟုုိး လြန္ေလၿပီးေသာအခ်ိန္အခါက အေၾကာင္းေလ။ ၿပီးေတာ့ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ အားနည္းတဲ့ ကုုိယ့္ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြရဲ့ ဓေလ့အၾကားမွာ ပုုဂံရာဇ၀င္ဆိုုတာလည္း ပါးစပ္ရာဇ၀င္မ်ား ထုုံးစံအတုုိင္း အမွန္အမွား ဒ႑ာရီေတြနဲ႔ လုုံးလားေထြးလား။

မွတ္တမ္းမွတ္ရာေကာင္းလွပါတဲ့ဆုုိတဲ့ ေကာ့ေကးရွပ္ေခၚ သူတုုိ႔အျဖဴေတြၾကားမွာကုုိပဲ ဒီေက်းဇူး ေတာ္မ်ားအခါေတာ္ေန႔နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ မွတ္တမ္းမ်ားက အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖုုံဖုုံ၊ ကုုိယ္ယုုံၾကည္ရာ၊ ကုုိယ္ အားသန္ရာ၊ ေျပာထားၾကတာ။ ဘာေတြဘယ္လုုိပဲကြဲကြဲ။ အားလုုံးတူညီၾကတာကေတာ့ Thanksgiving Day ဆုုိတာ ေက်းဇူးရွိသူကုုိ တုုံံ႔တင္ေက်းဇူးေပးဆပ္ျခင္းေန႔ဆုုိတဲ့ ေကာင္းတဲ့အစဥ္ အလာမွာေတာ့ တသေဘာတည္းတူညီျခင္းပါ။

ခုုေနာက္ပုုိင္းမွာေတာ့ အေမရိကတုုိက္၊ တိတိက်က်ေျပာရရင္ေတာ့ အေမရိကန္ႏုုိင္ငံရဲ့ အထင္ကရ အားလပ္ရက္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒီေန႔မွာ ေက်ာင္းမ်ားပိတ္၊ ရုုံးမ်ားပိတ္၊ အလုုပ္ရုုံမ်ားလည္းပိတ္လုုိ႔ အိမ္မွာ မိသားစုုနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္စြာခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ၾကတဲ့ ေန႔တစ္ေန႔ေပါ့။ မိသားစုုေတြ ျပန္လည္ဆုုံေတြ႔ျဖစ္ တဲ့ေန႔တစ္ေန႔ေပါ့။

သူတုုိ႔ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္တဲ့ ၾကက္ဆင္သားကုုိ ဖုုတ္ျပဳတ္ေၾကာ္ေလွာ္ကင္၊ သူတုုိ႔ရဲ့ေဘာလုုံးပြဲမ်ားၾကည့္၊ ေနာက္ရက္မွာ အထူးေလ်ာ့ေစ်းနဲ႔ ေရာင္းခ်မယ့္  Black Friday ေစ်း၀ယ္ထြက္ဖုုိ႔အတြက္ ေဆြးေႏြး တုုိင္ပင္ၾကေပါ့။ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ဘလက္ဖရုုိက္ေဒး ေလွ်ာ့ေစ်း ေစ်းေရာင္းပြဲမ်ားက ၾကာသပေတးညဦး ပုုိင္းကစလုုိ႔ စည္စည္ကားကား၊ တုုိးတုုိးႀကိတ္ႀကိတ္။

မေန႔ကပဲ ေက်ာင္းေဘးကတုုိက္တန္းလ်ားမွာေနထုုိင္တဲ့ အျဖဴအသိတစ္ေယာက္က မနက္ဖန္ ေက်ာင္းမွာ  ေက်းဇူးေတာ္မ်ားအခါေတာ္ေန႔ပြဲေတာ္ရွိသလားလုုိ႔ ေမးပါတယ္။ ေက်ာင္းမွာေတာ့ မရွိ ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အိမ္တစ္အိမ္ကုုိေတာ့ သြားဖုုိ႔ရွိတယ္။ အဲဒါလည္း မင္းတုုိ႔လုုိ ေက်းဇူးေတာ္မ်ား အခါေတာ္ေန႔လုုိပါပဲ။ ေက်းဇူးတုုန္႔ျပန္တဲ့ပြဲတစ္ပြဲပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ မင္းတုုိ႔ရဲ့ေက်းဇူးေတာ္အခါေတာ္ ေန႔နဲ႔ေတာ့ မတူတတ္ဘူးေပါ့လုုိ႔လည္း ေျပာျဖစ္လုုိက္ပါတယ္။ သူ႔ကုုိအဲဒီအေၾကာင္းေျပာရင္းပဲ မနက္ဖန္အိမ္ကုုိေရာက္ရင္ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ေက်းဇူးေတာ္မ်ား အခါေတာ္ေန႔အေၾကာင္းကုုိ ေျပာမယ္လုုိ႔လည္း စိတ္ကူးမိလုုိက္တယ္။

ဒီေန႔ အိမ္တစ္အိမ္ကုုိ ၾကြျဖစ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့တစ္လေက်ာ္ေက်ာ္က ဘ၀တစ္ပါး ေျပာင္းသြားတဲ့ ဖခင္ႀကီးကုုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး မိခင္ႀကီးအမွဴးရွိတဲ့ သားသမီးေျမးေတြက စုုေပါင္းကာ ေကာင္းမႈကုုသုုိလ္ျပဳလုုပ္ၾကတဲ့ပြဲအတြက္ပါ။ သူတုုိ႔ကုုိ အေမရိကန္ရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္အခါေတာ္ေန႔ အေၾကာင္း အနည္းအက်ဥ္းေျပာျပၿပီး ခုုဒီမွာလည္း ကုုိယ့္နည္းကုုိယ့္ဟန္ေက်းဇူးေတာ္မ်ားအခါေတာ္ ေန႔ကုုိ က်င္းပၾကတယ္လုုိ႔ ေျပာႏုုိင္ေၾကာင္း ေျပာျဖစ္တယ္။ ကုုိယ့္အေပၚမွာ ေက်းဇူးၾကီးမားတဲ့ဖခင္ ႀကီးရဲ့ ေက်းဇူးဂုုဏ္ကုုိ ေအာင့္ေမ့ၿပီး သူ႔အတြက္ရည္စူးကာ ကုုသုုိလ္ျပဳလုုပ္ျခင္းဟာ ေက်းဇူးတရားကုုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းျဖစ္တယ္။

ေက်းဇူးရွိတဲ့ပုုဂၢိဳလ္အေပၚမွာ ေက်းဇူးေၾကြးကုုိ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့အလုုပ္၊ ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းေတြ ခ်ီးမြန္းတဲ့အလုုပ္၊ တစ္နည္းေျပာရလ်င္ျဖင့္ လူလိမၼာ လူယဥ္ေက်း တုုိ႔ရဲ့အလုုပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူပီသသူတုုိ႔ ျပဳလုုပ္သင့္တဲ့အလုုပ္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေက်းဇူး ရွိသူအေပၚ ေက်းဇူးတုုံ႔ျပန္ဆပ္ျခင္းဆုုိတာ ဘာသာလူမ်ိဳး မကြဲျပားပဲ အားလုုံးအတူတူ အေလးထားတဲ့ ေကာင္းမြန္တ့ဲအရာဆုုိတာကုုိ ဒီေန႔လုုိ ေက်းဇူးေတာ္မ်ား အခါေတာ္ေန႔က သက္ေသျပဳေနပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး သူေတာ္ေကာင္းတစ္ေယာက္ လူလိမၼာလူယဥ္ေက်းတစ္ေယာက္မွာ ရွိရမည့္လကၡဏာကုုိ ညႊန္ျပထားတဲ့-
ေယာ ေ၀ ကတညဴ ကတေ၀ဒီ ဓီေရာ၊ ကလ်ာဏမိေတၱာ ဒဠွဘတၱိ ေဟာတိ။ ဒုုကၡိတႆ သကၠစၥ ကေရာတိ ကိစၥံ၊ တထာ၀ိဓံ သပၺဳရိသံ ၀ဒါမိ။
- ဆုုိတဲ့ အဆုုံးအမစကားေလးရဲ့ ဆုုိလုုိခ်က္ကုုိလည္း အနည္းငယ္ ရွင္းလင္းေျပာျဖစ္ခဲ့တယ္။

ဒါကေတာ့ ဘာသာေရးသံနဲ႔ေျပာရရင္ သူေတာ္ေကာင္း၊ အမ်ားသုုံးအရ ေျပာရရင္ လူႀကီးလူေကာင္း ပီသတဲ့ လူလိမၼာလူယဥ္ေက်းတစ္ေယာက္မွာ ရွိသင့္တဲ့အခ်က္ေတြပါ။

ဘာေတြလဲဆုုိေတာ့-ေက်းဇူးတရား သိတတ္ရမယ္။ သိတဲ့အတုုိ္င္း သူ႔ေက်းဇူးကုုိ ျပန္လည္တုု႔႔ံလွည့္ ဆပ္တတ္ရမယ္။ အေပါင္းအသင္းမိတ္ေဆြေကာင္းရွိရမယ္။ ရွိထားတဲ့မိတ္ေဆြေကာင္းနဲ႔လည္း ၾကာရွည္လက္တြဲႏုုိင္ေအာင္ ကုုိယ့္ဖက္ကလည္း သူ႔အတြက္မိတ္ေဆြေကာင္းျဖစ္ေစရမယ္။ ေနာက္ ဆုုံးအခ်က္ကေတာ့ ကုုိယ့္ေလာက္မွ အသိပညာမရွိတဲ့၊ ခြန္အားမရွိတဲ့သူေတြအေပၚမွာ ညွာတာ ေထာက္ထားရမယ္၊ ေဖးမကူညီရမယ္-ဆုုိတာေတြပါပဲ။ (ဒီအေၾကာင္းကုုိ တစ္ခုုခ်င္းစီမွာ နည္းနည္းစီ အက်ယ္ခ်ဲ႔ၿပီး ေျပာျဖစ္ခဲ့တယ္)

ဒီေန႔က ေက်းဇူးေတာ္မ်ားအခါေတာ္ေန႔။ ဒီေက်းဇူးေတာ္မ်ားအခါေတာ္ေန႔မွာ သူတုုိ႔က သူတုုိ႔ယဥ္ေက်း မႈနဲ႔ ေက်းဇူးရွိသူကုုိ ေက်းဇူးတုုံ႔ျပန္ၾကသလုုိ ခုုဒီမွာလည္း မိမိတုုိ႔အေပၚ တုုႏိႈင္းမမီႏုုိင္ေလာက္ေအာင္ ေက်းဇူးႀကီးမားတဲ့ အနႏၲဂုုိဏ္း၀င္ ဖခင္ႀကီးကုုိအေၾကာင္းျပဳလုုိ႔ ေကာင္းမႈကုုသုုိလ္ေတြ ျပဳလုုပ္ၾကတယ္။ ခုုလုုိျပဳလုုပ္သျဖင့္ ရရွိလာတဲ့ကုုသုုိ္္လ္အဖုုိ႔ဘာဂကုုိ ဖခင္ႀကီးႏွင့္တကြ မိမိတုုိ႔ကုုသုုိလ္ကုုိ ေမွ်ာ္လင့္ ေကာင္းေမွ်ာ္လင့္ေနၾကမယ့္ ဘ၀အဆက္ဆက္မွာ ေတာ္စပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ မိေဟာင္းဖေဟာင္း ေဆြေဟာင္း မ်ိဳးေဟာင္းအပါအ၀င္ သုုံးဆယ့္တစ္ဘုုံအတြင္း မွီတင္းေနထုုိင္ၾကတဲ့သူေတြအားလုုံးကုုိ အမွ်ေပးေ၀ၾက မယ္။

ကုုိယ့္ဘာသာဓေလ့ထုုံးတမ္းစဥ္လာနဲ႔အညီ က်င္းပလုုိက္တဲ့ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားအခါေတာ္ေန႔ပြဲပါပဲ။ ဒါဟာ သူတုုိ႔ေတြလုုိ ၾကက္ဆင္သားေတြ ဘာေတြမပါေပမယ့္ အသိဥာဏ္ရင့္က်က္စြာ ဆင္ျခင္မႈ အျပည့္နဲ႔ က်င္းပခဲ့တဲ့ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားအခါေတာ္ေန႔ပြဲျဖစ္တယ္လုုိ႔ေတာ့ ဆုုိႏုုိင္ပါတယ္။ ။

No comments:

Post a Comment