Saturday, February 4, 2012

ကုုိယ့္...ကုုိ သတိရပါ


ကုုိယ့္…ကုုိ သတိရပါ
အရွင္ဥာဏိကာဘိဝံသ

လုုပ္ငန္းတစ္ခုုခုု လုုပ္ေတာ့မယ္ဆုုိလ်င္ သင့္တင့္တဲ့ အခ်ိန္အခါေကာင္းကုုိ ေရြးတတ္ၾကတယ္။ ေရြးခ်ယ္ပုုံက ေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပါ့။ လက္ေတြ႔ဆန္တဲ့အခ်ိဳ႔က ရာသီဥတုု၊ ေနရာေဒသစတဲ့ ေလာေလာဆည္ အေျခအေနကုုိ သုုံးသပ္ၿပီ ကုုိယ္လုုပ္မည့္ အလုုပ္နဲ႔ လုုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္မည့္အခ်ိန္ကုုိ ေရြးခ်ယ္ၾကတယ္။ အခ်ဴိ႔ကေတာ့ ေဗဒင္ဆရာလုုိ၊ အခါေပးလုုိသူေတြဆီက အႀကံျပဳစကားကုုိ ရယူၿပီး နကၡတ္ေတြ ၿဂိဳဟ္ေတြကုုိမီွကာ ေန႔ေကာင္း ရက္သာ ခ်ိန္ခါမ်ိဳးကုုိ ေရြးတတ္ပါတယ္။ ကုုိယ့္အတြက္ အေရးႀကီးတယ္လုုိ႔ ထင္တဲ့အခါမ်ိဳး၊ အထူးသျဖင့္ ကုုိယ့္ ဘဝအတြက္ မွတ္တုုိင္ျဖစ္မယ့္ အလုုပ္တစ္ခုုခုုကုုိ လုုပ္မည့္အခါမ်ိဳးမွာဆုုိ ပုုိၿပီး အခ်ိန္အခါေကာင္းကုုိ ေရြးတတ္ ပါတယ္။

လုုပ္ငန္းသေဘာကုုိ အေျခခံၿပီး လက္ေတြ႔က်တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ိဳးကေတာ့ ရွိရမည့္အရာမ်ိဳးပါ။ ေဗဒင္ေတြ အၾကား အျမင္ေတြ အေျခခံတဲ့ ေရြးခ်ယ္မွဳမ်ိဳးအတြက္ေတာ့ ဘာမွ မွတ္ခ်က္မျပဳလုုိပါဘူး။ (ကုုိယ့္ပတ္ဝန္းက လူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဒီဖက္မွာအေျခခံၿပီး ေရြးခ်ယ္မႈေတြလုုပ္တတ္လုုိ႔ သူတုုိ႔ေတြနဲ႔ မျငင္းခုုံလုုိတာေၾကာင့္ပါ)။ ကုုိယ္ကုုိယ္တုုိ္င္ကေတာ့ ဒီဖက္မွာ အားမသန္တာေၾကာင့္ ဘယ္လုုိကိစၥမ်ိဳးကုုိမွ ၿဂိဳဟ္နကၡတ္ေတြ၊ ေဗဒင္ယၾတာ စတာမ်ိဳးေတြအေျခခံကာ မလုုပ္ခဲ့ဖူးပါဘူး။

ဗုုဒၶကေတာ့ သုုနကၡတၱံ သုုမဂၤလံ၊ သုုပၺဘာတံ သုုဟုု႒ိတံ၊ သုုခေဏာ  သုုမုုဟုုေတၱာ စ= သုုစရုုိက္တရား သုုံးပါး တုုိ႔ကုုိ ျဖည့္က်င့္တဲ့ေန႔ဟာ နကၡတ္ေကာင္းတဲ့ေန႔၊ မဂၤလာရွိတဲ့ေန႔ ၊ အျပစ္ကင္းရွင္း ေကာင္းေသာမုုိးလင္းတဲ့ေန႔၊ သာယာသန္႔ရွင္း ေကာင္းျခင္းအတိနဲ႔ အိပ္ရာမွ ထျခင္းရွိတဲ့ေန႔၊  ေကာင္းေသာခဏ ေကာင္းေသာ သမယရွိတဲ့ အခ်ိန္အခါလုုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။ ဗုုဒၶအဆုုံးအမနဲ႔ ပတ္သက္လာလ်င္ သံသယဟူ ျမဴတစ္မႈန္မွ် မရွိေလတဲ့ ကုုိယ့္အဖုုိ႔ ေကာင္းျခင္းခ်ိန္ခါ မဂၤလာဆုုိတာ ကုုိယ့္ဆီကပဲလာတယ္လုုိ႔ အၾကြင္းမဲ့စြာ ယုုံၾကည္ထားတာေလ။

ဗုုဒၶမိန္႔လုုိရင္းကေတာ့ ေကာင္းရာလုုပ္တဲ့အခ်ိန္ဟာ ေကာင္းတဲ့ခ်ိန္ခါပါပဲ။ အခ်ိန္နကၡတ္ ဘယ္လုုိေကာင္း ေကာင္း မေကာင္းမွဳ လုုပ္ခ်ိန္ဆိုုတာ မေကာင္းတဲ့အခ်ိန္အခါပဲလုုိ႔ အျပန္အားျဖင့္ ဆုုိရမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကုုိယ့္ အတြက္ အခ်ိန္အခါေကာင္းျဖစ္ေစခ်င္လ်င္ အႀကံေကာင္းကုုိ အေျခခံၿပီး အေျပာေကာင္း၊ အလုုပ္ေကာင္း ကုုိ ေျပာဖုုိ႔လုုပ္ဖုုိ႔လုုိပါမယ္။ မေကာင္းစိတ္ မေကာင္းႀကံကုုိ အေျခခံၿပီး မေကာင္းေျပာ မေကာင္းလုုပ္ေတြ ေျပာေန လုုပ္ေနၿပီး ေက်ာ္ေဇာခ်ီးမြမ္းမႈကုုိ ခံယူလုိျခင္း၊ ေကာင္းက်ိဳးရလဒ္ကုုိ ရလုုိျခင္းမ်ိဳးကေတာ့ ကံတရားရဲ့ မ်က္ႏွာ မလုုိက္တတ္တဲ့အလွကုုိ အက်ည္းတန္အရုုပ္ဆုုိးေအာင္ အုုိးမဲသုုတ္လုုိတဲ့ အရုုိင္းအစုုိင္း စိတ္ဓာတ္ မ်ိဳးသာ ျဖစ္ ေလမွာပါ။

တကယ္ ျဖစ္မလာသည္ပင္ ရွိပါေစ၊ လူတုုိင္းလူတုုိင္းကေတာ့ အေကာင္းဆုုံးကုုိသာ ေမွ်ာ္လင့္ၾကတာပါ။ မေကာင္းတဲ့အရာမ်ားနဲ႔ မေတြ႔လုုိ မဆုုံလုုိသလုုိ မေကာင္းတဲ့အရာမ်ားကုုိလည္း မၾကားမျမင္လုုိၾကပါဘူး။ သိုု႔ ေပမယ့္လည္း ေလာကထဲမွာ ေနေနၾကရတဲ့ ေလာကသားတုုိ႔အဖုုိ႔မွာက ေလာကထဲမွာ ျဖစ္ၿမဲဓမၼတာျဖစ္တဲ့
ေကာင္းဆုုိးေလာကဓံဆုုိတာေတြကုုိ အနည္းနဲ႔အမ်ားဆုုိသလုုိ ေတြ႔ႀကဳံေနၾကရစၿမဲပါ။ အခ်ိဳ႔ေလာကဓံဆုုိးမ်ားကုုိ ဥာဏ္စြမ္းအား ဝီရိယစြမ္းအားနဲ႔ ေရွာင္ရွားလုုိ႔ ရတာမ်ိဳးရွိသလုုိ အခ်ိဳ႔အရာမ်ားကုုိေတာ့ ဥာဏ္ဝီရိယစြမ္းအား မ်ားနဲ႔ ေရွာင္လႊဲလုုိ႔ မရႏုုိင္တာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ကံရဲ့ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္ကေန ေပၚထြက္ လာတဲ့  ၾကမၼာဆုုိး ေလာကဓံမုုန္တုုိင္းမ်ိဳးကုုိေတာ့ ဘယ္လုုိတန္ခုုိးရွင္မွ ျငင္းပယ္ဟန္႔တားႏုုိင္စြမ္း မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ၾကမၼာေကာင္းထြက္ေပၚမွဳကုုိ လုုိလားတယ္ဆုုိလ်င္ျဖင့္ ေကာင္းကံေတြကုုိ လုုပ္ၾကဖုုိ႔လုုိပါတယ္။

အတၱာနေဥၥ ပိယံ ဇညာ ၊ ရေကၡယ် နံ သုုရကၡိတံ၊ တိဏၰံ အညတရံ ယာမံ၊ ပဋိဇေဂၢယ် ပ႑ိေတာ-ရယ္လုုိ႔ ကုုိယ့္ ကုုိယ္ကုုိ ခ်စ္တယ္ဆုုိလ်င္ ခ်စ္ရာေရာက္ေအာင္ ေနဖုုိ႔ မိန္႔ၾကားခဲ့တဲ့ စကားေလးတစ္ခြန္းရွိတယ္။ စြမ္းအားရွိသ ေလာက္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားတဲ့ လုုပ္ငန္းေတြလုုပ္ေနသူဟာ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ ခ်စ္သူအစစ္ျဖစ္တယ္လုုိ႔ဆုုိလုုိတယ္။ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားတဲ့အလုုပ္ဆုုိတာက ကုုသိုုလ္ပါပဲ။ တစ္ဖက္မွာလည္း မေကာင္းလုုပ္ မေကာင္းေျပာ လုုပ္ေတာ့ မယ္ ေျပာတဲ့မယ္အႀကံျဖစ္လ်င္ျဖင့္ ဒီမေကာင္းမႈဒဏ္ကုုိ ခံရမယ့္သူဟာ ကုုိယ္သာျဖစ္တယ္လုုိ႔ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ ျပန္လည္သတိရဖုုိ႔လုုိပါတယ္။ ကုုသုုိလ္ဆုုိတာ ဘာကုုိပဲ အေၾကာင္းျပဳၿပီး လုုပ္လုုပ္။ လုုပ္ျဖစ္လ်င္ ေကာင္းတာ ပါပဲ။ ဒါနဲ႔ ေျပာင္းျပန္၊ အကုုသုုိလ္ကေတာ့ ဘယ္လုုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ပဲ မလုုပ္ျဖစ္၊ မလုုပ္ျဖစ္။ မလုုပ္ျဖစ္ေလ ေကာင္းေလပါ။

စိတ္ကူးတစ္ခုုေပၚလာလုုိ႔ တစ္ခါမွ မလုုပ္ျဖစ္ခဲ့ဘူးတဲ့ ေမြးေန႔ပြဲကုုိ အမွတ္တရ လုုပ္ပါမယ္။ ေမြးေန႔ကုုိ အေျခခံလုုိ႔ ေကာင္းမွဳကုုသုုိလ္တစ္ခုုခုု ကုုိယ္တုုိင္လုုပ္ျဖစ္လ်င္ ကုုိယ့္အတြက္ အျမတ္ျဖစ္ေစသလုုိ ကုုိယ္နဲ႔နီးစပ္သူေတြ လုုပ္ ျဖစ္တယ္ဆုုိလ်င္လည္း သူတုုိ႔ေတြအတြက္ အျမတ္ျဖစ္ေစႏုုိင္မယ္လုုိ႔လည္း ယုုံၾကည္မိပါတယ္။

ကုုိယ့္ေမြးေန႔က ျမန္မာလုုိဆုုိ တပုုိ႔တြဲလထဲမွာ။ တပုုိ႔တြဲလဆုုိတာက မီးဖုုန္းပြဲေတာ္ က်င္းပတဲ့လ။ တပုုိ႔တြဲလ အေၾကာင္းကုုိ ျမန္မာစာဆုုိေတာ္ႀကီး ဦးေၾကာ့ကေတာ့-ေရႊယုုဂံ နန္းညိဳျမက၊ စန္းခုုိခ လွွ်ံလူ။ ခ်မ္းဆုုိမွ် စံမတူ သည္၊ သယမၻဴေသာ္မွ။ မီးမယ္ဖ်ဴး ေရႊလက္ကင္သည္၊ ေရစက္တြင္ ေအးတဲ့သည္လ-လုုိ႔ ဖြဲ႔ဆုုိခဲ့ပါတယ္။ ေသြး သားနဲ႔တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ျမတ္ဘုုရားေသာ္မွ ေျခလက္ဖ်ားေတြ ေအးစက္ေတာ္မူတာေၾကာင့္ မီးကင္ေတာ္ မူရတယ္လုုိ႔ အစဥ္အလာစကားရွိခဲ့တဲ့ လရာသီေပါ့။

ကုုိယ္ငယ္ငယ္က ရြာဦးေက်ာင္းမွာ တပုုိ႔တြဲလျပည့္ နံနက္ေစာေစာ နံ႔သာထင္းမီးေတြနဲ႔ ျမတ္ဗုုဒၶကုုိ မီးပူေဇာ္ခဲ့ရ တာကုုိ တမ္းတမိတယ္။ အလယ္မွာ ဝါးစိမ္းတစ္လုုံးကိုု အူတုုိင္အေနေထာင္ၿပီး သနပ္ခါးသားေတြ၊ သီးသားေတြ ကုုိ အထပ္ထပ္ေဘးမွာရံၿပီး မီးပူေဇာ္ခဲ့ရတာ။ ေလလုုံတဲ့ဝါးစိမ္းလုုံးကုုိ မီးေလာင္ေတာ့ ေဖ်ာင္းကနဲ ေဖာင္းကနဲ အသံက မုုိင္ဝက္ေလာက္ေဝးတဲ့ ရြာထဲကပင္ၾကားရတယ္။ ဝါးမီးေပါက္သံကုုိၾကားလ်င္ျဖင့္ အာရုုဏ္တက္ဖုုိ႔နီးၿပီ ရယ္လုုိ႔သိတဲ့ ရြာသားမ်ားက မိသားစုုဝုုိင္းဖြဲ႔မီးလွဳံရင္း ညဦးပုုိင္းက ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးထုုိးခဲ့တဲ့ ထမနဲမ်ားကုုိ ေက်ာင္း သြားပုုိ႔ဖုုိ႔ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီလုုိ႔ နားလည္လုုိက္ၾကတယ္။ ခဏအၾကာမွာေတာ့ ထမနဲအုုပ္ေတြကုုိယ္စီသယ္လုုိ႔ ေက်ာင္းကုုိေရာက္လာၾကတယ္။

တပုုိတြဲလက ဗုုဒၶကုုိရည္မွန္းၿပီး လွဴဒါန္းတဲ့ မီးဖုုန္းပြဲနဲ႔အတူ ထမနဲ(ထမင္းႏွဲ) ပြဲေတာ္ကုုိလည္း တေပ်ာ္တပါး ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲသဲ က်င္းပတဲ့လေပါ့။ အခ်ိဳးအစားမွ်တၿပီး စနစ္တက်ထုုိးထားတဲ့ ထမနဲဟာ ရာသီစာျဖစ္တာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးမွ်တေကာင္းမြန္ေစသလုုိ ၾကာရွည္လည္း ခံပါတယ္။ ညီညြတ္မႈနဲ႔အတူ အားမာန္ကုုိ ကုုိယ္စားျပဳလုုိ႔ ထမနဲပြဲဆုုိတာ ေပါင္းစည္းယွဥ္တြဲျခင္းသရုုပ္ကုုိလည္း ေပၚလြင္ေစတဲ့ ရုုိးရာပြဲတစ္ပြဲေပါ့။

လယ္ယာလုုပ္ငန္းအေျခခံတဲ့ ျမန္မာတုုိ႔ရဲ့ ေကာက္ရိတ္သိမ္းၿပီး၊ လယ္ယာလုုပ္ငန္းခြင္လည္း ၿပီးစအခ်ိန္။ ေငြစ ေလးေတြရႊင္တဲ့ ဒီအခ်ိန္ကာလမ်ိဳးမွာ ဟုုိရြာဒီရြာကေန ၾကားရတဲ့ အလွဴပြဲမ်ားဆီက စည္ေဗ်ာသံေတြလည္း ေဝစည္တဲ့အခ်ိန္ကာလေပါ့။

အညာေဒသရဲ့ နံနက္လင္းစမ်ားမွာဆုုိ ေဆာင္းေႏွာင္းလရဲ့ ႏွင္းစတုုိ႔နဲ႔အတူ မွဳန္ပ်ပ် ျမဴဆုုိင္မ်ားက ရိတ္သိမ္းၿပီးစ ရုုိးျပတ္ေတာေပၚမွာ ေဝ့သီရစ္ဝဲလုုိ႔။ လယ္နုား ေခ်ာင္းကမ္းေတြမွာ အေလ့က်ေပါက္ေလ့ရွိတဲ့ ေပါက္ပင္ႀကီးေတြ၊ လက္ပံပင္ႀကီးေတြရဲ့ ပင္ယံဖ်ားမွာလည္း နီတ်ာတ်ာ အပြင့္ေတြက တစ္ပင္လုုံး ရဲရဲနီရုုံမက တေတာလုုံးကုုိပင္ လ်င္ ပတၱျမားေရာင္ေတြခ်ယ္သထားသလုုိ ထင္ရတယ္။ တခါခါမွာ ဦးဦးဖ်ားဖ်ားေရာက္လာတတ္တဲ့ ဥၾသငယ္ တစ္ေကာင္စ ႏွစ္ေကာင္စရဲ့ လြမ္းေဆြးတသ ႏြမ္းလ်လ်တြန္သံကုုိလည္း ေတာႀကိဳၿမိဳင္စကေန ၾကားရတတ္တဲ့ သမယေပါ့။ ေဆာင္းေႏွာင္းေႏြဦး ရာသီထူးရဲ့ ျမဴးဖြယ္ကာလ ညာေဒသက ငယ္ဘဝမ်ား တသေအာက္ေမ့ အလြမ္းေငြ႔က ရင္မွာေဝ့သီ၊ ေအာ္.. ၾကာခ်ီၾကာေညာင္း အေဟာင္းမ်ားမင့္ အသစ္တဖန္ ရစ္ျပန္လည္လီ။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ ကုုိယ့္ရဲ့ေမြးေန႔ က်ေရာက္ပါမယ္။ ေျခာက္ဆယ့္ေလးမွာ ေမြးခဲ့တာမုုိ႔ လာ မယ့္ေမြး ေန႔က ေလးဆယ့္ေျခာက္အလြန္ ေမြးေန႔မ်ားထဲက တစ္ခုုသာေပါ့။ အတၱသမံ ေပမံ နတၳိ-ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိခ်စ္သလုုိ ျပန္လည္ခ်စ္ႏုုိင္တဲ့ အျခားသူတစ္ဦးဆုုိတာ မရွိဘူးတဲ့။ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ ခ်စ္တဲ့သူတုုိင္း ကုုိယ္နဲ႔ကုုိယ္ ႏွစ္သလုုိျဖစ္ ေစမယ့္ မေကာင္းအလုုပ္ မေကာင္းအေျပာ မေကာင္းအႀကံေတြကုုိ မလုုပ္မေျပာမႀကံမိေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ရမယ္ေလ။ တစ္ဖက္မွာလည္း ကုုိယ္နဲ႔ကုုိယ့္ ပတ္ဝန္း က်င္ရွိ ေလာကသားေတြ သယာယာၿငိမ္းခ်မ္းေစ ေရး။ ပုုိမုုိတုုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးေတြအတြက္လည္း လုုပ္ေဆာင္ေပးဖုုိ႔လုုိပါတယ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလေမြး လူငယ္ေတြနဲ႔ေတြ႔တုုိင္း  ေဖေဖာ္ဝါရီ ေမြးေန႔ရွင္ေတြက ေတာ္တယ္ကြ။ ဥပမာေျပာရ ရင္ေပါ့၊ ႏုုိ္င္ငံေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားထဲကဆုုိ အေမရိကန္သမတႀကီး လင္ကြန္း၊ သူက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္မွာေမြး တယ္။ ေဂ်ာ့ဝါရွင္တန္ကေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ရက္ေန႔။ သမတေရဂင္ဆုုိလည္း ေဖေဖာ္ဝါရလ ၆ ရက္ဖြားေပါ့။ ဒုုိ႔ႏုုိင္ ငံရဲ့ဖခင္ႀကီး ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ ဒုုိ႔ငယ္ငယ္ကဆုုိ ေဖေဖာ္ဝါရီ ဆယ့္ သုုံးမွာ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ပါ၊ တစ္ေထာင့္ကုုိးရာ တစ္ဆယ့္ငါး၊ ေရွ႔ေန ဦးဖာသားစသျဖင့္ ကဗ်ာေတြဆုုိခဲ့ရဖူးတယ္။ သိပၺံေခတ္ဦးရဲ့ ကုုိပါနီးကပ္တုုိ႔လုုိ၊ သတၱမ်ိဳးႏြယ္ဝင္ လူသားတစ္ဦးရဲ့ျဖစ္စဥ္ကုုိ ရဲရဲဝ့ံဝ့ံ တင္ျပခဲ့တဲ့ ခ်ားလ္ ဒါဝင္ တုုိ႔လုုိပုုဂၢဳိလ္ႀကီိးမ်ား၊ ဂီတဖက္မွာလည္း ခ်ိဳပင္တုုိ႔လုုိသူေတြ။ အဲဒီလုုိေက်ာ္ၾကားတဲ့သူေတြ ဒီေဖေဖာ္ဝါရီလ မွာ ေမြးတာေပါ့။ ၿပီးေတာ့ ေနာက္ေက်ာ္ၾကားသူတစ္ဦးလည္း ရွိေသးတယ္။ အဲဒါ သိလား။ အဲဒါ ကုုိယ္ေလ၊ ကုုိယ္ လည္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ေမြးတာေပါ့လုုိ႔ သူတုုိ႔ကုုိ စေလ့ရွိတယ္။

ကုုိယ္ကအဲဒီလုုိေျပာေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလေမြး ဒကာေလးတစ္ဦးကေျပာတယ္။ ဒါဆုုိ ေနာက္တစ္ေယာက္လည္း ထည့္ပါဦး။ သူလည္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ေမြးပါတဲ့။ သူ႔ကုုိေတာ့ ခုုလုုိေျပာလုုိက္ပါတယ္။ အဲ မင္းလည္း ေက်ာ္ၾကား သူေတြထဲပါခ်င္ရင္ တစ္ခုုလုုပ္ဖုုိ႔ေတာ့ လုုိတယ္။ အဲဒါက ခုုေဖေဖာ္ဝါရီ ေမြးေန႔ွရွင္ျဖစ္တဲ့ကုုိယ္က  ဒီေဖေဖာ္ဝါရီ လမွာပဲ ေမြးေန႔အမွတ္တရ ကုုသုုိလ္ေကာင္းမွဳတစ္ခုုလုုပ္မယ္။ အဲဒီထဲမွာ အလွဴေငြမ်ားမ်ားပါဝင္တယ္ဆုုိရင္ မင္းကုုိလည္း ေက်ာ္ၾကားသူထဲ ထည့္မယ္လုုိ႔ ေျပာလုုိက္တယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီမွာေမြးတဲ့ အျခားသူမ်ား လည္း ေက်ာ္ၾကားသူေတြထဲပါခ်င္လ်င္ေတာ့ အဲဒီဒကာေလးလုုိပဲ ေျပာရမွာေပါ့။

ေဖေဖာ္ဝါရီေမြးေန႔ရွင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္၊ ကုုိယ့္အမိႏုုိင္ငံရဲ့ ေက်းဇူးရွင္ဖခင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္တဲ့ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းကုုိ ဂုုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္အတၳဳပၺတၱိကုုိ ရုုပ္ရွင္ရုုိက္ကူးမည့္ အစီအစဥ္အတြက္ အမွတ္တရ အလွဴေငြ လွဴဒါန္းမယ္လုုိ႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္။ ဒါဟာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေမြးေန႔ရွင္ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္အတြက္ အေကာင္း ဆုုံး ေပးဆပ္ျဖစ္ တဲ့ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္တစ္ခုု ျဖစ္မယ္လုုိ႔လည္းယုုံၾကည္မိတယ္။

ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ဆုုိတာက စံျပဳစရာပုုဂၢိဳလ္နည္းပါးလွတဲ့ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အနည္းငယ္မွ်ေလာက္သာရွိတဲ့ စံျပဳထုုိက္ သူထဲက အထင္ကရတစ္ဦး။ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားမႈမ်ားစြာနဲ႔ တုုိင္းျပည္အတြက္ လြတ္လပ္မႈ အေမေတမ်ိဳးေစ့ကုုိ ခ် ပးခဲ့သူ။ ေနာက္သားေနာက္လူမ်ားအတြက္ စံထားအားက်ဖြယ္ရာ။ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္လုုိ စံနမူစရာယူထုုိက္သူေတြရဲ့ အေၾကာင္း မသိမျမင္ရေအာင္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ထား၊ ဖုုံးအုုပ္ထားတာ အလြန္မွ ဝမ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းလွပါတယ္။ ေကာင္းတုု ယူခြင့္မသာတဲ့လူ႔အသုုိင္းအဝုုိင္းမွာ ေကာင္းမွဳေကာင္းရာလုုပ္လုုိတဲ့စိတ္ထား ျပန္႔ပြားျခင္းေခါင္းပါး တတ္တာ ဓမၼတာ ပဲေပါ့။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ေမြးေန႔ရွင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့  ဖရက္ဒရစ္ ေဒါက္ဂလပ္ရဲ့ ‘ မွန္တာလုုပ္တဲ့သူုုတုုိင္းနဲ႔ ေပါင္းၿပီး မမွန္္တာ လုုပ္တဲ့သူနဲ႔ေတာ့ မေပါင္းသင္းႏုုိင္ဘူး’ ဆုုိတဲ့ စကားေလးကုုိ သတိရမိပါတယ္။တုုိင္းျပည္နဲ႔လူမ်ိဳးအက်ိဳး ေကာင္း ရာေကာင္းေၾကာင္းလုုပ္တဲ့သူေတြကုုိ အားေပးရမယ္။ သူတုုိ႔ေတြရဲ့ ဂုုဏ္ကုုိလည္း ျမွင့္တင္ရမယ္ေလ။

ေမြးေန႔အခါသမယမွာ ကုုုုသုုိလ္ျဖစ္ဖြယ္အလုုပ္တစ္ခုုခုု လုုပ္ျဖစ္မွာအတြက္ ႀကိဳတင္ၿပီး ၾကည္ႏူးမိပါတယ္။ ကုုိယ့္ ရဲ့အလုုပ္က တုုိ္င္းျပည္နဲ႔လူမ်ိဳးအက်ိဳး ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစမယ့္အလုုပ္မုုိ႔  ေနာင္လည္း အခ်ိန္ၾကာၾကာ ၾကည္ႏူး ေနရလိမ့္ဦးမယ္လုုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ယုုံၾကည္မိပါတယ္။

ကုုိယ့္နုုိင္ငံကုုိ၊ ကုုိယ့္လူမ်ိုဳးကုုိ၊ ကုုိယ့္ဘာသာသာသနာကုုိ၊ ကုုိယ့္…..ကုုိ ခ်စ္တဲ့သူတစ္ဦးအဖုုိ႔ ကုုိယ့္ရဲ့ အမွတ္ တရ န႔တစ္ေန႔မွာ ကိုုယ့္ႏုုိင္ငံ၊ကုုိယ့္လူမ်ိဳး၊ ကုုိယ့္ဘာသာသာသနာ၊ကုုိယ့္အေပၚေက်းဇူးရွိသူတစ္ဦးဦးကုုိ သတိရ မိျခင္းဟာ ေကာင္းျခင္းမဂၤလာသာျဖစ္တယ္လုုိ႔လည္း ယုုံၾကည္မိပါတယ္။

အခ်ိန္ၾကာ အေနေဝးသမုုိ႔ ေသြးေအးလုုိ႔ေတာ့ မသြားေစခ်င္ပါဘူး။ ကုုိယ့္…ကုုိခ်စ္သူတုုိင္း ကုုိယ့္လုုိပဲ ကုုိယ့္...ကုုိ သတိရဖုုိ႔ တုုိက္တြန္းစကား ဆုုိခ်င္ပါတယ္။ ။

No comments:

Post a Comment